Skoči na vsebino

Naše reference

Naše podjetje ima večletne izkušnje tehničnega projektiranja in svetovanja,
kar izkazujejo primeri referenčnih projektov.

MBlisk projektiranje

Projektiranje električnih inštalacij in opreme

 • 2016
  • Poslovno-skladiščni objekt Adepo (načrt nizkonapetostnega priključka na distribucijsko omrežje, projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: ArhitekTis Matej Tisel s. p.)
  • Poslovno-skladiščni objekt Velana (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Velana d. o. o.)
 • 2017
  • Bar Sun Caffe (projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: Studio. A+V)
  • Proizvodno-skladiščni objekt Hlebček (načrt nizkonapetostnega priključka na distribucijsko omrežje, projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: ArhitekTis Matej Tisel s. p.)
 • 2018
  • Bencinski servisi MOL (projekt za izvedbo del, naročnik: ELEA iC d. o. o.)
 • 2019
  • Prenova Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU (projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU)
  • Polnilnica suhega ledu (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Istrabenz plini d. o. o.)
  • RTV telekomunikacijski stolp Ruše in Žetale (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: RTV Slovenija)
  • Daljinski center vodenja Elektro Ljubljana (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Vidic Grohar arhitekti)
  • UKC Ljubljana – centralna sterilizacija (projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: Medicoengineering d. o. o.)
 • 2020
  • Trgovine LIDL (projekti izvedenih del električnih inštalacij, svetovanje, naročnik: Lidl Slovenija d. o. o. k. d.)
  • Mala avtocestna počivališča DARS (projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: Arping d. o. o.)
  • Gostinski lokali Boul, Chuty’s in Vino in ribe (projekt za izvedbo del in projekt izvedenih del električnih inštalacij, naročnik: Studio. A+V)
  • Prenova City Plaza Zagreb (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Centrice Management)
  • Nadgradnja sistema za sejanja stabilata – JP VOKA SNAGA d. o. o. (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Hidroinženiring d. o. o.)
  • Vrtina Dobrova (načrt nizkonapetostnega priključka na distribucijsko omrežje, projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Hidroinženiring d. o. o.)
 • 2021
  • Trgovine LIDL (projekti izvedenih del električnih inštalacij, svetovanje, naročnik: Lidl Slovenija d. o. o. k. d.)
  • Poslovni objekt Rotonda – prenova pisarn 2N, 3N (projekt za izvedbo, naročnik RB ONE, d. o. o.)
  • Geografski inštitut Antona Melika – prenova pisarn 1N (projekt izvedenih del, naročnik: SAZU)
  • Poslovni objekt WTC – prenova poslovnih prostorov Quantectum (projekt za izvedbo, naročnik: Quantectum AG)
  • Poslovno-stanovanjski objekt Armont (projekt izvedenih del, naročnik: Biro 2000 Arhitektura d. o. o.)
MBlisk transformatorske postaje

Projektiranje srednjenapetostnih transformatorskih postaj

 • 2018
  • Transformatorska postaja Pešnica (projekt za izvedbo del, naročnik: MAPIS PLUS d. o. o.)
 • 2019
  • Transformatorska postaja Žaga Grča (projekt za izvedbo del, naročnik: ELEA iC d. o. o.)
 • 2020
  • Transformatorska postaja EXOTERM Kranj (projekt za izvedbo del, naročnik: EXOTERM HOLDING d. d.)
 • 2021
  • Transformatorska postaja Radovljica jug 1000 kVA (projekt za izvedbo, naročnik: Elnet d. o. o.)
  • Transformatorska postaja Radovljica sever 1000 kVA (projekt za izvedbo, Elnet d. o. o.)
  • Transformatorska postaja Dolenja vas 400 kVA (projekt za izvedbo, naročnik Hidroinženiring, d. o. o.)
MBlisk polnilne postaje

Projektiranje polnilnih postaj za električne avtomobile

 • 2017
  • Polnilna postaja za električne avtomobile (projekt izvedenih del, naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah)
 • 2020
  • Avtomobilske hitre polnilne postaje Ionity (projekt za izvedbo del električnih inštalacij naročnik: Elnet d. o. o.)
 • 2021
  • Avtomobilske hitre polnilne postaje ABB (projekt za izvedbo del električnih inštalacij, naročnik: Lidl Slovenija d. o. o. k. d.)
MBlisk sončne elektrarne

Projektiranje sončnih elektrarn

 • 2020
  • Stanovanjska hiša z malo sončno elektrarno Laubič (projekt za izvedbo del)
  • Trgovinski objekt Merkur Maribor 250 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: Enertron d. o. o.)
  • Trgovinski objekt Merkur Murska Sobota 630 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: Enertron d. o. o.)
 • 2021
  • Osnovna šola Simona Jenka Kranj 40 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: Enertron d. o. o.)
  • Komunala Kranj 120 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: Enertron d. o. o.)
  • Bazen Kranj 120 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: Enertron d. o. o.)
  • Poslovni objekt OSTRI 105 kW (projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, naročnik: OSTRI d. o. o.)

Projektiranje javne razsvetljave

 • 2018
  • Javna razsvetljava Škofljica – Šmarje–Sap (projekt za izvedbo del, naročnik: ELEA iC d. o. o.)
  • Javna razsvetljava Šmarje pri Jelšah (projekt za izvedbo del, naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah)
 • 2019
  • Rekonstrukcija Maistrove ulice Šentilj (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, telekomunikacijskih in elektro vodov, naročnik: Gramur Zlatko Murko s. p.)
  • Javna razsvetljava Latkova vas – Šentrupert (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, naročnik: GHC-Projekt d. o. o.)
 • 2020
  • Ureditev površin Grosuplje – Veliko Mlačevo (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, telekomunikacijskih in elektro vodov, naročnik: IB-KOM d. o. o.)
  • Prehod Borovniščica (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, telekomunikacijskih in elektro vodov, naročnik: IB-KOM d. o. o.)
  • Ureditev kolesarske povezave z rekonstrukcijo ceste Vrhnika – Podpeč (projekt za izvedbo del javne razsvetljave in elektro vodov, naročnik: IB-KOM d. o. o.; projekt telekomunikacijskih vodov, naročnik: Občina Borovnica)
  • Ureditev površin Horjul – Vrhnika (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, telekomunikacijskih in elektro vodov, naročnik: ELEA iC d. o. o.)
 • 2021
  • Ureditev površin Grosuplje – Veliko Mlačevo (projekt za izvedbo del javne razsvetljave, telekomunikacijskih in elektro vodov, naročnik: IB-KOM d. o. o.)
MBlisk pametne inštalacije

Strokovni nadzor nad elektro deli

 • 2018, 2019
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem del v okviru javne razsvetljave (naročnik: Mestna občina Kranj)
 • 2020
  • Parkirna hiša Bežigrajski dvor (naročnik: SPL Ljubljana d. d.)
  • Prenova City Plaza Zagreb (naročnik: Centrice Management)
  • Izgradnja javne razsvetljave na cesti Podčelo – Podlipa (naročnik: Občina Vrhnika)
 • 2021
  • Prenova TP postaje Pražakova (naročnik: Tabor upravljanje)
  • Izgradnja polnilnih postaj Porsche Bravničarjeva Ljubljana (naročnik: Porsche Immobilien, poslovanje z nepremičninami d. o. o.)
  • Izgradnja trgovskega objekta SPAR Cerkno (naročnik: Aleš Vojska s. p.)
  • Rekonstrukcija – Knjižnica OŠ Idrija (naročnik: Aleš Vojska s. p.)
  • Javna razsvetljava: Drenov Grič – Lesno Brdo (225 m) (naročnik: Aleš Vojska s. p.)
  • Javna razsvetljava: Ureditev krožnega krožišča R2-445/0350 Sežana – Fernetiči v km 1+774 (naročnik: Aleš Vojska s. p.)
  • Modernizacija trgovine LIDL Gornja Radgona (naročnik: Lidl Slovenija d. o. o. k. d.)
  • Modernizacija trgovine LIDL Domžale (naročnik: Lidl Slovenija d. o. o. k. d.)
  • Izgradnja transformatorske postaje in polnilnih postaj Porsche Verovškova Ljubljana (naročnik: Porsche Immobilien, poslovanje z nepremičninami d. o. o.)
MBlisk nadzor električne inštalacije

Občinski podrobni prostorski načrt

 • 2018
  • Občinski podrobni prostorski načrt Pešnica (naročnik: MAPIS PLUS d. o. o.)
 • 2021
  • Občinski podrobni prostorski načrt Rajski otok (naročnik: ArhitekTis Matej Tisel s. p.)
  • Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev rekreacijskih površin na Šmohorju (naročnik: EEA Medved d. o. o.)

Sodelujemo z:


– ArhitekTis Matej Tisel s. p.
– Studio. A+V
– Dekleva Gregorič arhitekti
– EL PART Bogdan Lepan s. p.
– ISO – Teo Reberšek s. p.
– ELEA iC d. o. o.
– IB-KOM d. o. o.
– BIRO 2000 ARHITEKTURA d. o. o.
– Višja strokovna šola Izobraževalni center energetskega sistema (ICES)